torstai 26. toukokuuta 2022

CV ja työhakemuskeskiviikko 18. toukokuuta 2022

Kestävä kehitys visualistin opinnoissa


 Mitä on kestävä kehitys?


Kestävä kehitys on jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta maanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti, jolla pyritään turvaamaan kauaskantoiset seuraukset ja edellytykset tuleville sukupolville. 

"Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan biologisessa kontekstissa sellaista ihmisyhteisöjen toimintamallia, joka ei heikennä tulevien sukupolvien olemassaolon mahdollisuuksia. Tällöin lähtökohtana on biologisen monimuotoisuuden ja toimivien ekosysteemien säilyttäminen." - Turun yliopiston blogi

Lähtökohtana kestävällä kehityksellä on huoli planeettamme jaksamisesta, sekä ihmisten välisestä eriarvoisuudesta.
Eri tulokulmia kestävään kehitykseen ovat ekologinen kestävyys, taloudellinen kestävyys, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys.

Kestävää kehitystä on tarkasteltava eri tulokulmista, sillä;

 • - Se antaa tulevaisuuden sukupolville mahdollisuuksia parempaan elämään.
 • - Epätasa-arvoisuutta tapahtuu edelleen riippuen ihmisen sukupuolesta, etnisyydestä ja tuloista riippuen.
 • - Köyhyys ja koulutuksen puute ovat edelleen globaaleja ongelmia.
 • - Poliittiset päätökset vaikuttavat meihin myös yksilötasolla.
 • Kestävä talous helpottaa kohtaamaan uusia haasteita, kuten väestön ikääntymisestä aiheutuvia kasvavia sosiaaliturva- ja terveysmenoja.
 • Tuotteiden ja palvelujen tuotanto ja kulutus on uudistettava, koska ympäristöjalanjälkeä on pienennettävä.
 • Kaikille on varmistettava ravitseva ja ympäristön kannalta kestävä ravinto. 
 • Vaikka osa kaupungeista on edelläkävijöitä, useimmissa kaupungeissa kestämätön luonnonvarojen käyttö, saastuminen ja epäoikeudenmukaisuus jatkuvat.
 • Pariisin ilmastosopimuksen toteutumisella on suuri merkitys kestävän kehityksen toteuttamisessa.
 • - Omaa kuluttamista tarkastelemalla on helpompi ymmärtää yhteiskunnallisia tavoitteita ja pyrkiä toteuttamaan niitä.


Elinkaariajattelu

Elinkaariajattelulla tarkoitetaan sitä, että riskejä tai ympäristö- tai terveysvaikutuksia arvioitaessa ei rajoituta ainoastaan tuotteen ympäristö- tai terveysvaikutuksiin, vaan lasketaan mukaan tuotteen tuotantoketjun ympäristökuorma. 


Kiertotalous

Kiertotalous on talousjärjestelmä, jonka tavoitteena on, että talous toimii ympäristön kantokyvyn rajoissa. Tämä tapahtuu pitämällä materiaalit ja tuotteet mahdollisimman pitkään kierrossa niin, että niiden arvo samalla säilyy.


Hiilijalanjälki

Tarkoittaa ilmastokuormaa, joka syntyy toiminnan, tuotteen tai palvelun takia. Ilmastonkuormitus aiheuttaa ilmastonmuutosta lisäämällä kasvihuonekaasuja maapallon ilmakehään. Agenda 2030

Valitsin YK:n Agenda 2030-kestävän kehityksen suunnitelman 17 globaalista tavoitteista minulle 7 tärkeintä kohtaa. Miten nämä toteutuvat omassa elämässäni kotona, työpaikalla ja vapaa-aikanani?


Terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille

Terveysriskien hallitseminen ja yleiskattava terveydenhuolto ovat kaikkien oikeus. 


Hyvä koulutus

Kaikilla on yhtäläinen oikeus saada tasa-arvoista koulutusta. 


Puhdas vesi ja sanitaatio

Kaikilla on yhtäläinen oikeus turvallisen ja edullisen juomaveden saamiseksi.


Vastuullista kulutusta

Luonnon kantokyvyn parantaminen varmistaa meille luonnonvarojen käytön ja niiden säilymisen.  


Vedenalainen elämä 

Monien ihmisten elinkeino on kiinni merten luonnonvaroissa. Ja n. 50% maamme hapesta muodostuu merissä. 


Maanpäällinen elämä

Luonnon monimuotoisuuden ja maaekosysteemien häviäminen horjuttaa koko luonnon tasapainoa.  


Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto 

Kaikilla on oikeus päästä oikeuspalveluihin. Väkivallan ja ihmiskaupan eliminointi tekisi maailmastamme turvallisemman. Miten valitsemani kohdat näkyvät


 • kotona
  • - syön terveellisesti ja pidän huolen kehostani
  • - kierrätän arjessa syntyvät jätteet, käyttämättömät vaatteet ja huonekalut
  • - minimoin ruokahävikin
  • - suosia lähellä tuotettua luomuruokaa ja vastuullista kalastusta
 • työpaikalla/koulussa
  • - noudatan suositeltuja turvallisuus- ja hygieniaohjeistuksia
  • - en pidä turhaan päällä sähkölaitteita
 • vapaa-ajalla?
  • - etsin itsenäisesti tietoa terveysriskejä ennaltaehkäisevistä tavoista
  • - ystäviä nähdessäni suosin kimppakyytejä
  • - en osta turhia asioita
  • - en roskaa luontoaElämäntapatestiAsumis- ja ostokulutukseni on selkeästi keskiverto testin tekijää suurempi, mutta liikkumis- ja ruokakulutukseni pienemmät. Asumismenoissa varmasti eniten vaikutti tavallisen sähkön käyttö, veden kulutus sekä talvilämmitys vanhassa talossa. 

Huomaan, että edellisen tehtävän agendoihin nähden omissa kulutustavoissani on ristiriitoja ja parantamisen varaa. Suurin ristiriita näkyy veden käytössä. Pidän vesien suojelua tärkeänä ja vaikka muuten omilla teoillani siihen pyrinkin, niin veden kulutukseni on silti todella suurta. Toinen ristiriita näkyy vastuullisen kulutuksen kohdalla, voisin kierrättää vielä paremmin ja vähentää ruokahävikkiä. Tosin liikkennekulutuksen ja päästöjen kohdalla agenda ja omat tulokseni ovat mielestäni linjassa. 


Miten kehittäisin omaa toimintaani kestävämpään suuntaan?


Asuminen


- Laitteiden kytkeminen pois valmiustilasta jatkojohdon katkaisimesta tai ajastimella. 
- Sähkösopimuksen vaihtaminen ekosähköön.
- Suihkussa vedenkulutuksen pienentäminen; lyhyempiä suihkuja ja hana kiinni pesun ajaksi.
- Energiatehokkaampien kodinkoneiden suosiminen. 

Liikenne ja matkailu


- Lyhyemmillä matkoilla keskustassa pyörän käyttö tai kävellen.
- Kimppakyytien suosiminen.
- Tulevaisuudessa harkitsen tarvitsenko autoa ollenkaan. Ja jos tarvitsen niin mahdollisesti biokaasulla tai sähköllä toimivan auton hankinta.
- Yhden pidemmän reissun suosiminen mieluummin kuin monta pientä reissua vuodessa.

Ruoka


- Suosin suomalaista ja lähellä tuotettua ruokaa. 
- Katson löytyykö luomua, reilun kaupan tai avainlipulla merkittyjä tuotteita. 
- Ruokaostosten etukäteen suunnittelu hävikin vähentämiseksi. 
- Alennettujen tuotteiden hyödyntäminen.

Ostokulutus ja muut menot


- Kirpputorien suosiminen tavaroiden ostossa ja myynnissä.
- Vaatteiden ja tavaroiden korjaaminen ja entisöinti pois heittämisen sijaan. 
- Vältän turhan materian ostamista niin itselle kuin muille lahjoiksi, ja suosin elämyslahjoja. 
Joutsenmerkki on Pohjoismaiden yhteinen ympäristömerkki. Joutsenmerkittyjen tuotteiden ja palveluiden on täytettävä tiukat ympäristövaatimukset, jotka perustuvat elinkaariajatteluun eli huomioivat tuotteiden raaka-aineet, valmistuksen, käytön sekä loppusijoituksen. Lisäksi vaatimuksia asetetaan laadulle, terveydelle ja turvallisuudelle. Joutsenmerkki kertoo tuotteen olevan ympäristön kannalta parhaiden joukossa.Euroopan unionin ympäristömerkki on samalla tavalla puolueeton, vapaaehtoinen, määräaikainen ja positiivinen ympäristömerkki kuin Pohjoismainen ympäristömerkki. Suomessa EU-ympäristömerkki on käytössä mm. eräissä maaleissa, voiteluaineissa ja tekstiileissä. 

EU:n luomumerkin eli Eurolehden käyttö on pakollista kaikissa EU:ssa valmistetuissa valmiiksi pakatuissa luomuelintarvikkeissa. Muissa luomutuotteissa ja EU:n ulkopuolelta tuoduissa luomutuotteissa merkin käyttö on valinnaista. Eurolehti-tunnuksen käyttö edellyttää toimijan kuulumista luomuvalvontaan sekä tunnuksen käytöstä annettujen säännösten ja ohjeiden noudattamista.FSC® (Forest Stewardship Council) on kansainvälinen jäsenjärjestö, joka edistää vastuullista metsienhoitoa metsäsertifioinnin avulla. FSC-merkki puu- tai paperituotteessa kertoo kuluttajalle, että tuote on peräisin vastuullisesti hoidetusta metsästä. FSC on maailman käytetyin puun alkuperäketjun todentamisen väline. 
Luomu -valvottua tuotantoa -merkki eli ns. aurinkomerkki noudattaa EU:n asetuksen luomuehtoja ja osoittaa että tuote on suomalaisen viranomaisen valvonnassa. Tuote on valmistettu, pakattu tai etiketöity Suomessa.
Reilun kaupan merkki tuotteessa kertoo vastuullisuudesta. Tuote täyttää kansainvälisesti sovitut Reilun kaupan sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristöön liittyvät kriteerit. Avainlippu on rekisteröity yhteisömerkki. Merkki kertoo, että tuote on valmistettu tai palvelu on tuotettu Suomessa ja työllistää Suomessa.Pupumerkki on eläineettisen kosmetiikan tunnus. Sitä voivat käyttää tuotteissaan yritykset, jotka noudattavat eurooppalaisten ja amerikkalaisten eläinsuojelujärjestöjen yhteistä kansainvälistä eläinkokeettoman kosmetiikan standardia, Humane Cosmetics Standard HCS:ia.


TCO on kansainvälinen kestävän kehityksen sertifikaatti IT-tuotteille. Merkki myönnetään, jos yritys sitoutuu tuotteiden koko elinkaaren ympäristövaikutusten minimointiin, noudattaa tuotantolaitoksissaan yhteiskuntavastuuta ja turvaa työntekijöidensä oikeudet. Myös ergonominen muotoilu ja käyttäjäturvallisuus on huomioitu merkin saaneissa tuotteissa.

Puhtaasti kotimaista-merkkiä, joka on Kotimaiset Kasvikset ry:n laatumerkki, käytetään ainoastaan täysin kotimaisissa syötävissä puutarhatuotteissa sekä perunassa. Merkkiä saa käyttää ainoastaan ekstra- ja ykkösluokan tuotteissa, joten merkki myös varmistaa tuotteiden laadun.

Google Garagen tehtävät


Esittele ideoitasi tarinankerronnan ja graafisen suunnittelun keinoin


 • • Mindmap auttaa jäsentämään ideoita paperilla. Asioiden yhdisteleminen auttaa hahmottamaan uusia kokonaisuuksia, joita ei välttämättä muuten olisi osannut ajatella.
 • • Storyboardien avulla voi kartoittaa tavoitteita selkeästi ja niihin on helppo palata myöhemmin prosessin eri vaiheissa. 
 • • Dynaamiset ja visuaaliset esitykset vangitsevat huomion nopeasti. Tarinankerronta inspiroi toimintaan, motivoi ja suostuttelee.
 • • Pecha Kucha = esitysformaatti, jossa jokainen esittäjä saa esittää 20 kuvaa, jokaista tasan 20 sekunnin ajan. Yhden esittelijän esitysaika on siis 6 minuuttia 40 sekuntia.
 • • Näytä, älä kerro.
 • • Kuvapankit, flickr, thenounproject.com hyviä lähteitä kuvien etsimiseen. Pidä yhteyttä asiakkaisiin mobiililaitteilla


 • • Mobiililaitteilla mainostaessa tietyn kohdeyleisön mainokset saa hakukoneoptimoitua vaikka lokaation tai ammattisanaston perusteella. 
 • • Googlen avainsanasuunnittelijaa voi käyttää mainosten avainsanojen suunnittelemisessa
  • - lyhyet avainsanat ja lausekkeet toimivat mobiilissa parhaiten
 • • Kohdennettu mainonta sosiaalisessa mediassa saavuttaa hyvin katsojia.Digitaalisen hyvinvoinnin perusteet


 • • Tarkoituksena ylläpitää tervetttä suhdetta teknologiaan.
 • • Digitalisaation pitäisi palvella meitä ja auttaa meitä tavoitteitamme kohti, eikä harhauttaa ja keskeyttää tai tulla tavoitteidemme tielle. 
 • • Keskittymiskyvyn herpaantumisen jälkeen ihmisellä menee kymmeniä minuutteja saman flown palauttamiseen.
 • • Hyödyt terveemmästä suhteesta teknologiaan: 
  • - tuottavuus ja tehokkuus lisääntyy
  • - läsnäolo ja toisten ihmisten huomioon ottaminen paranee
 • • Kannattaa aina kysyä itseltään mitä halua saavuttaa ja mikä on aikomus kun käyttää teknologiaa.
 • • Omaa ruutuaikaa voi seurata appien avulla kuten google dashboard ja rescuetime


Yleisölle puhuminen


 • • Hyvä puhe lähtee valmistautumisesta. Ei pelkästään sisältöön valmistautumisesta, mutta myös puheen harjoittelemisesta ja positiivisesta asenteesta. 
 • • Puhetta valmistellessa kannattaa miettiä kuinka tuttu aihe on yleisölle
 • • Kehonkieli auttaa viestimään sanomaa itsevarmasti
  • - Hyvä ryhti
  • - Vähän hartioita leveämpi seisoma-asento
  • - Käsillä puhuessa kämmenet mielellään ylöspäin
  • - Älä liikuta käsiä naaman edessä
  • - Älä risti käsiä eteen tai laita käsiä selän taakse
  • - Katso kuulijoita silmiin vuorotellen, käy huone läpi W-mallisesta katseella
 • • Kiinnitä huomiota puhemaneereihin, esimerkiksi täytesanojen käyttöön. 

Onnistu työnhaussa


 • • Kirjoita ylös tärkeimmät taidot, tiedot, osaaminen
 • • Pohdi mitkä olisivat itselle kaikista mielenkiintoisimmat työtehtävät
 • • Tunnista sopivat toimialat ja yritykset
 • • Harjoittele oman tarinan kertomista työnantajalle
 • •  CV.ssä oltava:
  • - yhteystiedot
  • - aiempi työkokemus
  • - tutkinnot
  • - koulutus
  • - motivaatiokirje
 • • Verkostoidu myös netin ulkopuolellaMicrosoftin ohjelmat

 

Excel


Microsoft Excel on maailman yleisin taulukkolaskentaohjelma normaalissa toimistokäytössä. Ohjelma on suunniteltu toteuttamaan kaikki toimistotyössä tarvittavat laskentaa ja tilastointia vaativat tehtävät.

Word 


Microsoft Word on Microsoftin kehittämä maailmanlaajuisessa käytössä oleva tekstinkäsittelyohjelma, joka on saatavina useina erikielisinä versioina. Maksuton vaihtoehto on Microsoftin verkkopalvelu Office Online, jossa voi muokata Word-, Excel- ja Power- Point-asiakirjoja.


Powerpoint


Microsoft PowerPoint on Office -ohjelmistopakettiin kuuluva esitysgrafiikkaohjelma. PowerPoint-esitys muodostuu dioista, jotka voivat sisältää tekstiä, kuvia, ääntä, videoita ja muita osioita. tiistai 17. toukokuuta 2022

Kopiraittilan diplomi
 

© Close-ups with Claudia
Maira Gall